Vad är SIADH?

SIADH beskrevs av Bartter och Schwartz 1957 och är en förkortning av engelskans ”syndrome of inappropriate ADH secretion.” ADH är en förkortning av antidiuretiskt hormon (vasopressin).

Hos friska personer spelar ADH en viktig roll för regleringen av kroppens salt och vattenbalans. I normala fall insöndras hormonet ADH i blodet när blodvolymen minskar/blodtrycket sjunker eller när salthalten i plasma är hög. Njuren återabsorberar då fritt vatten så att mindre vatten utsöndras via urinen. Urinen blir mer koncentrerad. Samtidigt ökar vätskevolymen i blodet och natriumhalten sjunker. Vid SIADH däremot sker insöndring av ADH även när det inte är ändamålsenligt för kroppen dvs trots lågt natrium och trots normal blodvolym vilket innebär ökat totalvatten och minskad natriumkoncentration i serum . SIADH är således en hyponatremi som beror på ökat totalvatten med en utspädning av natrium i kroppen. Den beror inte på en brist av natrium. Syndromet kan uppstå i samband med sjukdomar och vid olika farmakologiska behandlingar (se under ”Orsaker till SIADH”).

Refesenser
  1. Schwartz WB, Bennet W, Curelop S, Barter FC. A syndrome of renal sodium loss and hyponatremia probably resulting from inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Am J Med. 1957;34(4):529-42.
  2. Ellison DH, Berl T. Clinical practice . The syndrome of inappropriate antidiuresis. N Engl J med. 2007; 356(20)2064-72.
  3. Verbalis J G et al. The American Journal of Medicine 2007 Vol 120 (11A), S1-S21.