Orsaker till SIADH

Rubbning Exempel
Cancer
 • Lungor
 • Mag-tarmkanal
 • Urinvägar
 • Prostata
 • Gynekologisk
Lungsjukdomar
 • Astma
 • Infektion
 • Cystisk fibros
Centrala nervsystemet
 • Infektion
 • Blödning
 • Tumör
 • Övriga: MS med flera
Farmaka
 • SSRI
 • Opiater
 • Nikotin
 • Narkotika
 • Antipsykotika
 • Karbamazepin
 • Med flera
Övriga orsaker
 • Ärftlig(mutation i V2 receptorn)
 • Övergående; stress, smärta, illamående, generell anestesi,hård träning.
 • Akut intermittent porfyri

 

Referens:
 1. http://www3.svls.se/sektioner/endokrin/documents/
  Vardprogram_hyponatremi_110913.pdf
  Svenskt vårdprogram för hyponatremi 2012