Symtom

Schizofreni är en komplex sjukdom där olika symtom periodvis framträder mer än andra symtom. Symtomen utvecklas i olika stadier av sjukdomen. Flera huvudgrupper kan urskiljas såsom; positiva, negativa och affektiva symtom, samt kognitiva besvär.

Positiva symtom innebär vanligtvis en påverkan av en normal funktion, till exempel: 

 • Hallucinationer
 • Illusioner
 • Paranoia, förföljelsemani
 • Oordnade tankar 
 • Oorganiserat beteende

Negativa symtom innebär vanligtvis bortfall av normala funktioner, till exempel:

 • Inbundenhet, likgiltighet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minskat intresse för personliga relationer

Affektiva symtom karakteriseras av förändringar i humöret med:

 • Bristande motivation
 • Kraftlöshet
 • Sömnproblem
 • Oro
 • Bristande livsvilja
 • Isolering
 • Störd aptit 

Kognitiva besvär innebär förändring i förmågan att uppfatta omvärlden med:

 • Minnesproblem
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårigheter att utföra handlingar enligt instruktioner