Riskfaktorer

Ingen vet varför vissa människor utvecklar schizofreni. Sjukdomsförloppet påverkas sannolikt av en komplex samverkan av genetiska och miljömässiga faktorer. Till exempel har forskare upptäckt att risken att utveckla schizofreni ökar om en nära släkting lider av sjukdomen.

Upp till 60 procent av personer med schizofreni har ingen uppenbar sjukdomshistoria i släkten. I dessa fall tros miljöfaktorer spela roll. Forskare har studerat möjliga orsaker, såsom virus, näringsbrist, förlossningskomplikationer och social utsatthet, hittills utan att kunna fastställa några direkta orsakssamband.