Fråga experterna - Schizofreni

Vi råder dig att följa din läkares rekommendationer. Diskutera gärna eventuella önskemål och funderingar med din läkare.


Går det att bota schizofreni?
Det finns idag inget botemedel mot schizofreni, men läkemedelsbehandling i kombination med psykologiskt och socialt stöd kan lindra symtomen så att många kan leva i det närmaste fullvärdiga liv.

Har en person med schizofreni flera personligheter?
Många tror att schizofreni är det som populärt kallas ”personlighetsklyvning”. Att personen upplever sig vara kluven mellan flera personlighetsdrag, kanske en god och en ond sida. Den egenskapen är inte karaktäristisk för schizofreni.

Blir man beroende av medicinerna?
De antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) som används till behandling av framförallt positiva, negativa och kognitiva symtom ger inte upphov till läkemedelsberoende. Dock används ofta lugnande mediciner i tillägg för att dämpa oro (bland annat läkemedelsgruppen benzodiazepiner). Om benzodiazepiner används regelbundet kan de vara beroendeframkallande.

Räcker det med bara mediciner?
Nej, i modern behandling ingår mediciner som en del i en hel kedja av olika stödåtgärder. Förutom mediciner är psykologiskt stöd och psykosocial uppbackning lika viktiga komponenter.

Kan man sluta ta sina mediciner?
Schizofreni kan i nuläget inte botas med mediciner. Men antipsykotisk läkemedelsbehandling hjälper människor med psykotiska sjukdomar att klara av sin sjukdom och får symtomen att helt eller delvis försvinna. Att avbryta behandlingen på egen hand innebär stor risk för återfall i sjukdomen. När behandling krävs är det bra att eftersträva att lägsta möjliga dos används.