Sjukdomsförlopp

Sjukdomen debuterar ofta i sena tonåren eller i början av tjugoårsåldern för män och något senare för kvinnor. Ofta märker nära vänner och familj tidiga tecken på schizofreni, såsom subtila personlighets- och beteendeförändringar som kan pågå flera år innan den första akuta episoden utbryter.

Den långsiktiga utvecklingen för personer med schizofreni varierar:

  • Utan medicinsk behandling får ungefär två tredjedelar ett återfall inom ett år efter den första sjukdomsepisoden.
  • Med kontinuerlig medicinsk behandling återfaller cirka en tredjedel.