Schizofreni

Myt och verklighet om schizofreni
De flesta har hört talas om schizofreni, men det är inte många som vet vad termen egentligen står för. Trots att schizofreni är vanligt beskrivs sjukdomen oftast felaktigt i tidningar och på TV vilket kan göra sjukdomen mer skrämmande än den egentligen är. Sanningen är att schizofreni är en sjukdom där behandling kan göra att många helt eller delvis blir av med sina symtom och det är ovanligt att personer med schizofreni blir aggressiva eller farliga.

Sjukdomen schizofreni
Schizofreni är en så kallad psykossjukdom, en kronisk sjukdom i hjärnan. Ungefär en halv till en procent av världens befolkning lider av schizofreni, i Sverige betyder det cirka 30-40.000 personer. Sjukdomens uttrycker sig på likartade sätt i olika kulturer.

Schizofreni påverkar individens möjlighet att organisera tankar och att tänka och göra saker rationellt. Det kan till exempel vara svårt att skilja på verkliga händelser och overkliga upplevelser. Vanföreställningar och olika typer av hallucinationer, t ex rösthallucinationer är vanligt förekommande. Sjukdomen orsakar ibland förändringar i personlighet, humör och känsloliv. Symtomen kan medföra svåra konsekvenser, inte bara för den drabbade personen utan också för dennes anhöriga och vårdnadshavare.

Det finns i dag inget botemedel mot schizofreni, men läkemedelsbehandling i kombination med psykologiskt och socialt stöd kan lindra symtomen så att många kan leva i det närmaste fullvärdiga liv.

Det finns olika beredningsformer av läkemedel för patienter med schizofreni, bland annat tabletter, munsönderfallande tabletter, orala lösningar samt långverkande injektioner (depotsuspension).