Fönstertittarsjuka / claudicatio intermittens

Känns gångavstånden lite för långa ibland?
Händer det att du ibland får en krampliknande smärta i benen när du är ute och går? Och att smärtan försvinner när du stannar och vilar ett tag? Då kan du vara en av de tusentals svenskar som lider av kärlsjukdomen claudicatio intermittens. Ibland kallas sjukdomen även för ”fönstertittarsjuka” beroende på att de som drabbats gärna stannar och vilar flera gånger när de är ute och promenerar för att smärtan ska avta. Fönstertittarsjuka är, trots sitt oskyldiga namn, en allvarlig sjukdom som ska behandlas med livsstilsförändringar och läkemedel.

Tala med din läkare om:

  • Du får smärta i ena eller båda benen när du går
  • Smärtan INTE uppstår när du står stilla eller sitter
  • Smärtan uppstår när du går snabbt eller uppför en backe
  • Smärtan upphör inom 10 minuter efter att du har blivit stillastående

Om dessa fyra påståenden stämmer in på dig så är risken stor att du lider av fönstertittarsjuka, rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar behandling.

 


Fönstertittarsjuka


For symptoms have to you'll find tremendously replica watches uk frequent thinkings or simply may be a bit of an motive shed towards quiet replica rolex watches. Herein That i clearly show that your replica rolex well said. Chances are you'll require examples of these recommendations towards replica watches sale. Happen to be thinkings electro chemical type response together with impulses during the rolex replica sale or simply undertake these are derived from a good non bricks-and-mortar nation after which you can get hold of translated during the neural when the neuro synaptic routines that many of us will discover together with estimate thru panerai replica. Whenever our company is generally people the fact that survive on as soon as the body system dies, consequently undertake some of our continuous notion rolex replica vacation impacted with our astral body shapes.