Behandlingen

Om du får diagnosen claudicatio intermittens av din doktor så kommer ni att diskutera vilka åtgärder som skulle kunna hjälpa dig till ett rörligare och smärtfriare liv. I första hand gäller det att påverka livsstilsorsaker så att åderförkalkningsprocessen i kranskärlen bromsas upp. Men även olika former av läkemedelsbehandling kan bli aktuella.

Fönstertittarsjuka