Sjukdomsförlopp

Claudicatio intermittens är latin och betyder ”tillfällig hälta”, vilket anspelar på den tillfälliga smärta som uppstår i benen vid ansträngning men som går över vid vila. Enkelt uttryckt så beror sjukdomen på förträngningar som uppstår i benens artärer. Oftast beror dessa förträngningar på åderförkalkning, något som drabbar de allra flesta när vi blir äldre. Vid åderförkalkning blir väggarna i artärerna tjockare och stelare och blodet får då svårare att passera på sin väg från hjärtat och ut i kroppen. 

När du aktiverar dina muskler behöver de en större mängd syre. Om blodcirkulationen då har försämrats på grund av ålderförkalkning så får inte musklerna tillräckligt med syre för att kunna fungera normalt. Det är på grund av syrebristen som du upplever den krampaktiga smärtan när du t.ex. promenerar.


Fönstertittarsjuka