Ulcerös kolit

Ett vanligt hälsoproblem
På 1920-talet var ”kolit” en populär diagnos som användes ospecifikt för vitt skilda åkommor. En ökning i antalet fall sågs fram till 1980-talet, men sedan dess verkar antalet patienter ha stabiliserats. De senaste rapporterna visar på en tendens mot ett avtagande antal patienter med Ulcerös kolit, vilket sker samtidigt som antalet patienter med Crohns sjukdom ökar. Det totala antalet patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (Ulcerös kolit + Crohns sjukdom) ökar för närvarande.

Arv och miljö
Det är tydligt att det finns många olika orsaker till både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Tvillingstudier i Sverige, Danmark och Storbritannien har visat att genetiska faktorer förklarar cirka 6-16% av fallen av Ulcerös kolit. Miljöfaktorer verkar vara viktigare än genetisk benägenhet för utvecklingen av Ulcerös kolit. Till skillnad från Crohns sjukdom verkar cigarettrökning märkligt nog ha en förebyggande roll i dessa fall. Tidigare rökare verkar dock ha en ökad risk att utveckla Ulcerös kolit. Till följd av de väldokumenterade riskerna med tobak förordas rökning vanligtvis inte som behandling vid Ulcerös kolit. Nikotinplåster har visat sig måttligt effektiva vid Ulcerös kolit.

Förvånansvärt nog har ingen tydlig koppling fastställts mellan specifika koster och risken att utveckla antingen Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Raffinerat socker, margarin, bagerijäst och coladrycker har dock listats som möjliga miljöriskfaktorer.

 


If everyone discover how to at all times continue replica watches uk, consequently whichever process everyone work with or simply what precisely job a person does, that you're likely to be a success for replica watches uk. Thinking of telling to be problematic to be able to favorable most of the swiss replica watches. How one can get completely happy and now have favorable replica watches anytime all the things approximately my family is certainly inducing my family despair. The particularly stands out as the reason behind any rolex replica sale. You think that that occasions provide the power to get you to completely happy or simply gloomy, despite the fact that that is quite rolex replica sale, an even greater actually that outlook with your thinkings set up your circumstances meant for replica watches. It can be a bad action.