Ulcerös kolit - Behandling

Behandlingen vid Ulcerös kolit har som mål att framkalla remission och bevara uppnådd remission. Tillskott av näringsämnen behövs sällan.

Steroider: Har visat sig effektiva i det kortsiktiga perspektivet för att framkalla remission. Steroider används inte som underhållsbehandling pga. bristande effekt i kombination med hög biverkningsrisk.

Aminosalicylsyror: Betraktas som säkra, men med begränsad effekt vid svårartad Ulcerös kolit. Trots denna profil betraktas aminosalicylsyror som ett förstahandsmedel, särskilt i sjukdomens lindriga former.
Immunosuppressiva medel: Mindre dokumentation finns tillgängligt om immunosuppressiva medels roll vid Ulcerös kolit i jämförelse med Crohns sjukdom. Pga. en tydligare risk för svåra biverkningar ses immunmodulerande medel som ett tredjehandsmedel.

Adacolumn®-aferes: Är en ny och unik, icke-farmakologisk metod vid Ulcerös kolit. I stället för att administrera ett läkemedel minskar Adacolumn®-aferessystemet den pågående inflammationen genom att adsorbera överaktiverade vita blodkroppar från blodomloppet, och därigenom minska den inflammatoriska belastningen, utan den risk för biverkningar som uppstår genom läkemedel. Se Adacolumn.

Kirurgisk behandling: Hos cirka 50% av patienterna med Ulcerös kolit kommer ett kirurgiskt ingrepp förr eller senare att behövas. Genom den senaste tidens framsteg inom behandlingen av Ulcerös kolit antar man att antalet patienter i behov av kirurgi kommer att minska.