Historiskt perspektiv

Precis som för ett brett urval av diagnoser härrör de första rapporterade fallen av inflammatorisk tarmsjukdom från Hippokrates skrifter. Det är naturligtvis omöjligt att uttala sig om den exakta diagnosen utifrån dessa rapporter.

Sir Samuel Wilks var den förste som använde termen Ulcerös kolit i en fallrapport år 1859. Den dåtida behandlingen byggde på vitt skilda koster och kirurgiska ingrepp, och dödligheten var mycket hög. I en tidig publikation rapporteras faktiskt 43% mortalitet. Det första effektiva läkemedlet som infördes var sulfasalazin på 1940-talet, vars användning kan hänföras till den svenska professorn Nanna Svartz. Steroidbehandling upprättades på 1950-talet.