Sjukdomsförlopp

Vanligtvis uppträder Ulcerös kolit mellan 20- och 30-årsåldern. Både små barn och äldre människor kan dock drabbas av Ulcerös kolit. Aktuella rapporter har visat att Ulcerös kolit har blivit en ovanlig sjukdomstyp bland ungdomar. Vid Ulcerös kolit är tarminflammationen begränsad till tjocktarmen, till skillnad från Crohns sjukdom som kan omfatta magtarmkanalens samtliga delar. Ulcerös kolit delas ofta in i tre underkategorier efter omfattningen av tjocktarmens inflammation: proktit, där bara ändtarmen är inflammerad, proktosigmoidit, där inflammationen sträcker sig cirka 35 cm från ändtarmsöppningen, och total kolit, där hela tjocktarmen är involverad. I cirka 30% av fallen kommer en större del av tjocktarmen att bli inflammerad över en viss tid. Pga. risken att utveckla cancer i fall av långvarig total kolit inkluderas dessa patienter ofta i övervakningsprogram. De senaste rapporterna framställer dock denna ökade risk som mycket liten.

Symptom
Diarré med blödning från ändtarmen är typisk för Ulcerös kolit, ofta i kombination med lindrig till måttlig buksmärta. Förutom i de svåraste fallen är viktförlust ett ganska ovanligt symptom.

Icke-gastrointestinal Ulcerös kolit
Hos cirka 10% av patienterna med Ulcerös kolit visar sig sjukdomen utanför magtarmkanalen. Ledsmärta och inflammation är de vanligaste icke-gastrointestinala uttrycken. Mer sällsynta fall kan omfatta hud, ögon eller lever.

Undersökning
Diagnosen av Ulcerös kolit bygger på vanlig anamnes kombinerat med endoskopi eller radiologisk undersökning. Blodprov kan ofta avslöja tecken på en pågående inflammation. Avföringsprov kan behövas för att utesluta ett infektiöst ursprung.