Historiskt perspektiv

Precis som för ett brett urval av diagnoser härrör de första rapporterade fallen av inflammatorisk tarmsjukdom från Hippokrates skrifter. Det är naturligtvis omöjligt att uttala sig om den exakta diagnosen utifrån dessa rapporter.

År 1932 publicerade läkarna Crohn, Ginzburg och Oppenheimer, från Mount Sinai Hospital i New York, sin rapport om en ny sjukdomstyp, regional enterit. Denna kom att bli känd som Crohns sjukdom. Först år 1960 insåg man att Crohns sjukdom också kunde omfatta tjocktarmen.