Sjukdomsförlopp

Vanligtvis uppträder Crohns sjukdom i 20- till 30-årsåldern, men både barn och äldre människor kan få sjukdomen. Aktuella rapporter visar att sjukdomen blivit vanligare bland ungdomar. Vid Crohns sjukdom kan tarminflammationen omfatta hela magtarmkanalen, från munhålan till ändtarmsöppningen. För den enskilda patienten förekommer emellertid inflammationen oftast på en bestämd plats. I allmänhet kan patienter med Crohns sjukdom delas in i tre lika stora grupper: de med tunntarmsinflammation, de med inflammation i den sista delen av tunntarmen (ileum) och tjocktarmen, samt personer med inflammation som är begränsad till enbart tjocktarmen. Det är en missuppfattning att inflammationen vid Crohns sjukdom med tiden tenderar att sprida sig genom hela magtarmkanalen. Det är snarare så att inflammationen förekommer på en förutbestämd plats för varje patient. Crohns sjukdom har ett skovformat förlopp. Intressant nog har studier från USA visat att man med medicinsk och/eller kirurgisk behandling kan hålla patienten symptomfri större delen av tiden.

Symptom
De kliniska symptom som förknippas med Crohns sjukdom är beroende av flera faktorer. Diarré är ett typiskt kännetecken hos de flesta patienter. Blödning från ändtarmen uppstår i cirka 30% av fallen. Nedsatt aptit, viktförlust och buksmärta är vanliga symptom. Under det mer svårartade aktiva stadiet förekommer ofta feber och trötthet.

Crohns sjukdom utanför magtarmkanalen
Hos cirka 10% av patienterna med Crohns sjukdom visar sig sjukdomen utanför magtarmkanalen. Ledsmärta och inflammation är de vanligaste tecknen på sjukdomen utanför magtarmkanalen. I mer sällsynta fall kan även hud, ögon eller lever drabbas.

Undersökning
Diagnosen av Crohns sjukdom bygger på vanlig anamnes kombinerat med endoskopi eller radiologisk undersökning. Blodprov kan avslöja tecken på en pågående inflammation, och avföringsprov kan behövas för att utesluta ett infektiöst ursprung.