Jinarc (tolvaptan)

Information om Jinarc för allmänheten finner du på www.fass.se.
Om du arbetar inom sjukvården kan du klicka här för att läsa mer.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4 i bipacksedeln.

Läs mer om utökad bevakning och rapportering av biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se