Indikationer för användning av Adacolumn®

Adacolumn® är indikerad för användning i den terapeutiska reduceringen av tecken och symptom hos patienter med:

  • Ulcerös kolit
  • Crohns sjukdom
  • Reumatoid artrit
  • SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)
  • Behçets ögonsjukdom

Mer än 10 000 patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, som är refraktära eller intoleranta mot konventionell behandling, har använt Adacolumn®.