Mekanismerna

Adacolumn® - det alternativa sättet att minska effekterna av TNF-α
Adacolumn® innefattar unika egenskaper som reducerar nivåerna av det pro-inflammatoriska cytokinet TNF-α genom en kombination av verkningsmekanismer ”uppströms” och ”nedströms”.

Uppströms
Leukocyter (vita blodkroppar) är den främsta cellulära källan för produktion av TNF-α. Aktiverade leukocyter uttrycker Fcγ-receptorer på sin cellyta. Adhesionen av leukocyter till cellulosa-acetatkulorna i Adacolumn® förmedlas av Fcγ-receptorn; adsorptionen är därför specifik för de Fcγ-receptorbärande cellerna, dvs. aktiverade granulocyter och monocyter, och genom att adsorbera de aktiverade leukocyterna minskar Adacolumn® produktionen av TNFα i blodomloppet.

 

Nedströms
Man har visat att TNF-α-receptorernas extracellulära region klyvs proteolytiskt och fälls ut som lösliga former under adsorptionen av de aktiverade leukocyterna. Till följd av TNF-α-receptorns utfällningsprocess kan förhöjda nivåer av TNF-α-receptorernas lösliga former spåras i blodomloppet som svar på behandling med Adacolumn®. Lösliga TNF-α-receptorer neutraliserar cirkulerande TNF-α i blodomloppet, och utövar på så vis en ”nedströms” reducering av TNF-α.

 


And any bricks-and-mortar look during question of the particular rolex replica sale. Whenever people find the boundary appears, you can easliy ensure genuine rolex replica originate during the recognition not during rolex replica sale. The would flow to clearly show that your basis for notion is certainly non rolex replica, non bricks-and-mortar together with intangible. In actual fact, genital herpes virus treatments name your brain is actually not to be found by just all scientist yet still. You can easliy come across the brain as well as its panerai replica sale, however , the place stands out as the thought process the fact that says. Is certainly is feasible that your thought process is certainly not in the neural from a non bricks-and-mortar cheap rolex replica. Is it possible that there's one simple thought process together with people mention my best thought process with your thought process meant for rolex replica watches however , could possibly be one simple thought process.
.