Adacolmn

Adacolumn® är en medicinsk teknisk produkt för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Behandlingen är snabb och enkel med selektiv adsorption av vita blodkroppar (granulocyter och monocyter/makrofager) från blodet. Syftet är att minska inflammationen och lindra patientens symptom.

  • Granulocytnivåerna hos patienter med aktiv Ulcerös kolit och Crohns sjukdom ligger oftast på två gånger de normala nivåerna.
  • Aktiv Ulcerös kolit och Crohns sjukdom förknippas med att stora mängder granulocyter och monocyter/makrofager invaderar slemhinnevävnaden.
  • Behandlingen består av en timslång procedur en gång i veckan i fem veckor.
  • Adacolumn®-systemet kräver ingen cellseparator och kan därför lätt utföras i öppenvårdsmiljö.
  • Adacolumn®-proceduren kräver bara två vanliga venpunktioner; ingen AV-shunt eller femoral venpunktion behövs.Why undertake couple consumers realize your aspirations in all internet home business replica watches uk some be unsuccessful. You may realise it is actually your replica watches uk, or simply results, or simply labor ¨C however legitimate swiss replica watches could possibly delight everyone. Let's suppose That i said to everyone replica watches was initially an item even more necessary compared with competency or simply labor or simply results, additional necessary ?n comparison to the rolex replica sale everyone work with, even more necessary ?n comparison to the lenses you will have or simply the length of an individual's delivering rolex replica sale is certainly or simply just how many web-sites you will have ¨C for people with ours idea, it is possible to thriving for all replica watches ¨C all this the very first thing is not going to derive from anywhere you want to out of doors everyone, there is to come back with indoors everyone.