Abilify Maintena®

Information om Abilify Maintena® för allmänheten finner du på www.fass.se

Ytterligare information om schizofreni för patienter och anhöriga finner du på Schizofreniskolan, klicka här för att läsa mer.

Om du arbetar inom sjukvården kan du klicka här för att läsa mer.