Samsca

Priser och förpackningar
Samsca® finns i två styrkor, 15 mg och 30 mg i blisterförpackning om 10 tabletter.

Samsca 15 mg 10 st: 9 980 kr (AIP)
Samsca 30 mg 10 st: 9 980 kr (AIP)

Samsca

Behandling med Samsca inleds på sjukhus och omfattas inte av läkemedelsförmånen.

Referens
  1. www.fass.se.