Samsca

Samsca® – verkningsmekanism 1,2,3
När Samsca® binder till V2 receptorn i njurens samlingsrör ökar urinutsöndringen vilket leder till en aquaresis, minskad urinosmolalitet och ökad koncentration av S-Na.

Ökning av urinutsöndring ses inom 2 timmar efter dosering.

Urinutsöndringen av natrium och kalium påverkas inte signifikant.

Samsca

Referenser
  1. Verbalis JG, et al. Am J Med 2007; 120(11 Suppl 1): S1– 21.
  2. Yamamura Y, et al. J Pharmacol Exp Ther 1998; 287(3): 860 – 867.
  3. SPC uppdaterad februari 2014 www.fass.se.