Priser och förmån

Pletal finns i doserna 50 och 100 mg.
98 tabletter (blisterförpackning) kostar 816.50:-

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Pletal ska ingå i läkemedelsförmånerna och räknas in i högkostnadsskyddet från och med den 22 april 2008.

”Fönstertittarsjuka har en negativ påverkan på patientens livskvalitet. Gångträning har hittills varit det enda som visat att gångsträckan ökar. Pletal är det första läkemedlet som specifikt godkänts för behandling av symtomen. Studier visar att gångsträckan ökar och patienternas livskvalitet förbättras vid behandling med Pletal jämfört med placebo.”

(Uttdrag ur Läkemedelsförmånsnämndens beslut April 2008)