Pletal

Vad är Pletal?
Pletal (cilostazol) är Sveriges första läkemedelsbehandling som förlänger gångsträckan vid claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka).

Indikation:
Pletal används för att förlänga den maximala och smärtfria gångsträckan för patienter med claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka), vilka inte lider av smärta i vila och som inte uppvisar tecken på perifer vävnadsnekros.

Pletal är avsett för andra linjens användning till patienter för vilka en förändrad livsstil (inklusive rökstopp och [under övervakning] motionsprogram) och andra lämpliga åtgärder inte tillräckligt har kunnat förbättra deras symtom på claudicatio intermittens.

Förbättrad livskvalitet och ökad fysisk aktivitet
Den positiva effekten på den maximala och smärtfria gångsträckan innebär inte bara en bättre möjlighet för dina patienter att fungera så normalt som möjligt i vardagen. Dessutom medför den längre gångsträckan en möjlighet till ökad fysisk aktivitet.

En rekommenderad behandling
Pletal är den farmakologiska behandlingen som rekommenderas i TASC II: ”A 3- to 6-month course of cilostazol should be first-line pharmacotherapy for the relief of claudication symptoms, as evidence shows both an improvement in treadmill exercise performance and in quality of life.”

New safety information for Pletal