Fråga experterna - Ulcerös kolit

Vi råder dig att följa din läkares rekommendationer. Diskutera gärna eventuella önskemål och funderingar med din läkare.


Jag har hört att man varje år behöver genomgå koloskopi om man lider av Ulcerös kolit.
– Detta är inte nödvändigt för alla patienter, utan bara för dem som har en fullständigt involverad tjocktarm. Anledningen till att regelbunden koloskopi används i dessa fall är den ökade risken för tjocktarmscancer. Dessa regelbundna kontroller blir vanligtvis inte nödvändiga förrän efter de första tio åren med sjukdomen.

Hur stor är risken för en ileostomi med Ulcerös kolit?
– Det finns idag ett flertal kirurgiska ingrepp som kan utföras för att undvika att en permanent ileostomi behöver läggas. En ileorektal anastomos kan komma att utföras, där ändtarmen bevaras och förenas med tunntarmen. Vid en annan operation tar man en del av tunntarmen och formar en liten ”påse”, som sys ihop med ändtarmsöppningen. Efter båda dessa åtgärder kan patienten tömma tarmen som vanligt.

Kan stress leda till Ulcerös kolit?
– Precis som för många andra kroniska sjukdomar kan stress troligtvis förvärra symptomen vid Ulcerös kolit. Det kan t.o.m. vara möjligt att stress vissa gånger kan leda till ett återfall, men det är knappast i sig själv en orsak till sjukdomen.

Min läkare kan inte tala om för mig om jag lider av Crohns sjukdom eller Ulcerös kolit. Är det svårt att skilja på dem?
– I vissa fall kan det vara omöjligt att hålla isär Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Detta gäller bara de fall där inflammationen enbart omfattar tjocktarmen (vilket alltid är fallet med Ulcerös kolit och gäller 1/3 av patienterna med Crohns sjukdom). Hos 10% av patienterna med inflammation som håller sig inom tjocktarmen går det inte att avgöra om det rör sig om Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Dessa fall kallas ofta för obestämbar kolit.

När jag först fick diagnosen tarmsjukdom för 20 år sedan sade min läkare att jag hade Ulcerös kolit, men nu säger han i stället att jag har Crohns sjukdom. Är det möjligt att Ulcerös kolit med tiden kan förändras till Crohns sjukdom?
– I vissa fall är det nästan omöjligt att hålla isär de två sjukdomarna. Medan tiden går samlas dock mer information in, med t.ex. koloskopi, och detta kan då göra att man omvärderar den första diagnosen. Detta bör inte ses som ett tecken på att man ändrar den första diagnosen, utan har snarare att göra med svårigheten att ställa en korrekt diagnos till en början.