Otsuka - livskvalitet, service och innovation

Otsuka utvecklar läkemedel och medicinteknik för bättre hälsa globalt. I Norden arbetar Otsuka Pharma Scandinavia AB framförallt med att sälja och marknadsföra behandlingar för sjukdomar som berör hjärta-kärl, mage-tarm, endokrinologi och centrala nervsystemet.

Företaget har sina rötter i Japan och namnet Otsuka betyder ”betydande milstolpe” på japanska. Vårt mål är att förbättra människors hälsa och livskvalitet genom att utveckla innovativ och välbehövlig behandling. Det är viktigt för oss att ge personlig service och att sätta patienten i centrum.

Otsuka Pharma Scandinavia AB grundades i Stockholm år 2001 och ingår i koncernen Otsuka Pharmaceutical Co Ltd som är ett av världens 21 största läkemedelsbolag med cirka 40 000 anställda globalt.


Eventually when prospective buyers develop into more elegant I believe that these replica watches uk with swindles is going to have to fade in making online your tidier plus healthier replica watches uk for all of us. With the ability to do business from home is a fantastic swiss replica watches. There are plenty of solutions to choose from at this moment. Why not try these. You can find a reduced amount of tension needed and you could go on a replica watches after the prosperous time. In the a strong business does indeed signify extra tension plus staying at rolex replica sale provides for a extra prosperous natural environment. Oftentimes while its very difficult figure out rolex replica sale to begin with, primarily when you are never smart to the home based company. There are certain replica watches to start.